gender
gender2

Owen Hurcum

Owen Hurcum
  • Soutěž: Top 100 Gender
  • Description: Owen J. Hurcum (born 1997) is a Welsh[4] politician. They are the former Mayor of the city of Bangor, Gwynedd, Wales, and former ward councillor for Glyder ward on Bangor City Council.
  • Url / Web link: https://en.wikipedia.org/wiki/Owen_Hurcum
  • Photo author: By Owen Hurcum - https://twitter.com/OwenJHurcum/status/1521811044108324864/photo/2, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117733839


Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit

Kdo je vám nejsympatičtější z gender lidí, kteří se veřejně přiznali k jinému pohlaví, než tradiční muž, žena. Hlasujte v naší anketě, nebo přidejte osobu do naší soutěže.
„Existuje hodně lidí, pro které tato novinka neznamená nic, ale pro jiné bude znamenat svět,“ Brielle Harrison, softwarový inženýr Facebooku, 2014

Co je to Gender?

To slova slýcháte čím dál častěji, určitě jste o tom již slyšeli. Někdo to zesměšňuje, někdo to špatně pochopil, proto je lepší stále dokola vysvětlovat, protože tento pojem nevymizí, naopak, myslíme, že se o něm bude mluvit čím dál častěji.
Skoro v každém dotazníku, ať už jdete do práce, nebo když vyplňujete pojištění apod.  narazíte na kolonku pohlaví. Ano, jistě už jste to zaškrtávali mnohokrát, prostě jste napsali, buď že jste žena či muž. Možná jste nad tím ani nepřemýšleli, ale přibývají lidé a jejich stále častěji, kteří se necítí být mužem, či ženou, kteří nechtějí toto rozdělní, toto rozdělení je diskriminuje. A těchto lidí už je tolik, že se doba změnil doba a to dokonce natolik, že oproti původním dvěma pohlavím se dnes rozlišujeme něco kolem sedmdesáti. Třeba takový americký facebook už to nabízí a přidávají se další a další firmy, státy. A brzy to nejspíše bude všude.
Co to je gender jednoduše? Ještě před pár lety neznámé slovo, dnes stále častěji používané. Gender znamená pohlaví, ale jinak, ten pojem je hlubší než jen biologický. Jde o kulturně vytvořených rozdílů mezi základními pohlavími, čili muži a ženami. Na rozdíl od pojmu pohlaví, který je chápán výhradně v biologickém smyslu, označuje slovo gender kulturní charakteristiky a modely přiřazované mužskému nebo ženskému biologickému pohlaví a odkazuje na sociální rozdíly mezi ženou a mužem. Prostě Gender pojem je  užívaný pro označení osobní identity a společenské role ve společnosti.

Gender identity

Je dlouhodobě známo, že není biologické měřítko, které by umožňovalo nesporně zařadit člověka pouze  a jen do dvou kategorií, čili dle fyzického pohlaví -  muž nebo žena. Již v 50. letech studoval tým psychologa Johna Moneyho lidi narozené s neobvyklými kombinacemi pohlavních znaků (s vaječníky a penisem, varlaty a vagínou, dvěma chromozomy X a šourkem apod.) Jedná se o zmetky, nebo mnohovrstvé modely pohlavního vývoje?

Binární – nebinární

Nebinární (non-binary), též genderqueer (GQ) nebo genderově diverzní/expanzivní, je kategorie pro genderové identity, které nejsou výlučně mužské ani ženské, a stojí tak mimo genderovou binaritu. Ne binární osoby mohou mít genderovou orientaci, která je jiná než heterosexuální, homosexuální nebo bisexuální. Mohou mít genderově neutrální orientaci, nebo mohou být genderově fluidní.
Binární člověk je ten, kteří nechce nebo nemůže se ztotožnit s obecně platným pohledem, na to, kdo je muž a kdo žena. Někdo se necítí být mužem ani ženou, někdo obojím, někdo se cítí být spíš opačným pohlavím, těch variant je mnoho.

Gender pohlaví

Muž a žena je prostě stereotyp a toto tradiční až diskriminační rozdělní  a představy a popisy typicky maskulinního muže a femininní ženy jsou přežitkem moderních lidí a společností. Dochází k opouštění od těchto stereotypů, pohlaví už  není tak důležité a žena nemusí být ženou, jako muž mužem.

Gender - druhy seznam rozdělení

Základní dělení variant pohlaví:
•    Agender/Neutrois — neidentifikují se vůbec s konceptem pohlavní identity
•    Androgyne/Androgynous — mají mužské i ženské pohlavní charakteristiky a definují se jako třetí pohlaví
•    Bigender — střídají identifikaci mezi mužskou a ženskou, na rozdíl od androgynního typu, který prožívá obě současně
•    Cis/Cisgender — opak Transgenderu, tj. lidé se stejným pohlavím, s jakým se narodili, 99 % populace
•    Female to Male/FTM — osoba v přechodu ze ženy na muže
•    Gender Fluid — v čase proměnlivé preference sebevyjádření
•    Gender Nonconforming/Variant — širší kategorie pro ty, kdo se nechtějí identifikovat s rolemi, které od jejich pohlavní identity okolní prostředí očekává
•    Gender Questioning — pro ty, kdo se ještě hledají
•    Genderqueer — obecná kategorie pro nekonformní pohlavní identifikaci, většina položek z tohoto celého seznamu sem zapadá
•    Intersex — osoba, která se narodila s pohlavními orgány, které nejsou ani mužské, ani ženské, termín nahradil pojem „hermafrodit“
•    Male to Female/MTF — osoba v přechodu z muže na ženu
•    Neither — přeložte si to jako „Necítím se být ani mužem, ani ženou. A tečka“
•    Non-binary — tito lidé odmítají rozdělení na ženské/mužské role, pohlaví vnímají jako širší komplex faktorů
•     — může to znamenat cokoli, včetně „do mé sexuální identity vám nic není“
•    Pangender — podobné jako „androgynní“, ale o něco širší, dá se definovat jako že zahrnuje všechna možná pohlaví
•    Trans/Transgender — širší kategorie zahrnující ty, kdo se cítí být jiným pohlavím než kterým se narodili; mohou a nemusí podstupovat hormonální nebo chirurgickou změnu pohlaví
•    Transsexual — ti, kdo navenek vystupují jako příslušníci opačného pohlaví, než se kterým se narodili; většinou podstupují hormonální nebo chirurgickou změnu pohlaví
•    Two-spirit — termín se vztahuje k nativním Američanům, tj. Indiánům; ve více než 150 kmenech existovala okolím respektovaná genderová kategorie člověka se „dvěma dušemi“, mužskou i ženskou.